• umrek yetkin kişi
  • umrek-kod-etkinlik
  • jquery slider
  • jquery slider
  • jquery slider
  • makale1
  • arka
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hakkımızda

Madenlerin kaynak ve rezervleri ile kalitesinin belirlenmesi için, maden yatağı hakkında yeterli bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Bir maden sahasında yapılan arama çalışmaları ve buna bağlı yapılan çalışmalar sonucunda yatağın yalnız hacmi ve tonajı değil fiziksel, kimyasal  ve ekonomik, yasal, çevresel tüm karakteristiklerinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaların kompozisyonu o yatağın rezervinin belirlenmesine esastır.

Devamı »

Mevcut Durum

Maden Kanunu kapsamında yürütülen madencilik faaliyetleri yine aynı kapsamda yürütülmeye devam edecektir. Tüm teknik belgeler YTK tarafından hazırlanacaktır.

Türkiye, üretilen maden değeri açısından (mineral yakıtlar dışarıda bırakıldığında) ilk 20 ülke arasında yer almaktadır.


Devamı »