Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında birincilikle mezun olmuştur. 1989 yılında İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında “Doçent”, 2005 yılında “Profesör” Unvanı almıştır. Halen aynı Bölümde Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doğal Yapı Taşları Laboratuvarı Yöneticisidir. 2011 yılında Kent State Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Virginia Tech Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur.

2010-2014 yılları arasında International Association for Engineering Geology and the Environment-IAEG (Uluslararası Mühendislik jeolojisi ve Çevre Birliği)’de Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda aynı birlik çatısı altındaki Agrega Komisyonunda 1998-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 2004 yılından itibaren de Başkan olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında kurulan Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin kurucu üyesi olup, halen bu görevine devam etmektedir. 2005 yılından itibaren Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Üyesidir. 150’nin üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel yayını vardır. 5’i agregalar üzerinde olmak üzere, tamamlanmış 7 doktora tezinin danışmanlığını yapmıştır. 10’dan fazla Uluslararası ve Ulusal kongre veya Sempozyumda Çağrılı konuşmacı olarak davet almıştır.

Birçok uluslararası ve ulusal bilimsel dergide yardımcı editor ve hakem olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında Uluslararası IAEG “Richard Wolter’s” Araştırma ödülünü almıştır. Ayrıca çok sayıda ulusal ödül almıştır. 2003 yılında IAEG sponsorluğunda düzenlenen “Industrial Minerals and Building Stones” (IMBS 2003) sempozyumu ile birçok ulusal bilimsel toplantının organizasyon komitesinde yer almıştır. 2014 yılında ülkemizde yapılan 5. Dünya Doğal Taş Kongresini (Global Stone Congress) ülkemize kazandırmış ve Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca birçok Ulusal ve Uluslararası Kongrede Agregalar, Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Jeolojisi Oturumlarında Oturum Yürütücüsü olarak görev almış ve bu görevlerine devam etmektedir. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.