Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Dr. Barış Gazanfer YILDIRIM

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünü birincilikle ve yine aynı yıl Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dr. Yıldırım 2005 yılında Cevher Zenginleştirme üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2003 yılında madencilik sektöründe çalışmaya başlayan Dr. Yıldırım; Teck Madencilik şirketinde ‘Yeni Keşif’ ve ‘En İyi Proje’ olmak üzere iki kere ödüllendirilmiştir. Kanada’da ‘Highland Valley Bakır Madeni’ ile Kanada’da Uygulamalı Araştırma Merkezi (ART) arasında entegre bir jeometalurji projesi yürütmüştür.

Dr. Yıldırım çalışmaya hayatında Stratex PLC, Koza Altın, Pasinex ve Horzum Madencilik şirketinde danışman olarak görev yapmıştır. Pasinex şirketinin kurulmasını ve ülke yöneticiliği yapmış olup, görev süresince Pınargözü Kurşun-Çinko-Bakır yeraltı madeninin bulunması ve üretiminde aktif görev almıştır. Horzum ve Pasinex Arama Madencilik A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

Yıldırım, Avustralya Queensland Üniversitesi Sürdürülebilir Maden Enstitüsünde; Avustralya Federal hükümeti ve Anglo America madencilik şirketi bursuyla doktorasını tamamlamış, doktora kapsamında Şili, Brezilya ve Kanada’daki madenlerde çalışmalar yapmıştır. Jeometalurjik modelleme üzerine doktarasını tamamlayan Dr. Yıldırım’ın çalışmaları kaynak ve rezerv hesaplamaları ve bunların tesis verimlilikleriyle ilişkilendirilmesi üzerinedir. Yayınlanmış 9 adet bilimsel yayını bulunmaktadır. Yıldırım halen Queensland Üniversitesi Sürdürülebilir Madencilik Enstitüsü Onursal üyesi ve Organik Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Barış YILDIRIM ileri düzey İngilizce bilmektedir.