Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Cahit DÖNMEZ

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. “Soğanlı-Uyandık (Elazığ) arasında yüzeylenen Elazığ magmatiklerinin jeolojisi, petrografisi ve jeokimyası” tez çalışmasıyla 2006 yılında Çukurova Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Cahit DÖNMEZ halen Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinde doktorasına devam etmektedir.

Çeşitli firmalarda Jeoloji Mühendisi olarak çalışmış, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde (MTA) 2004 yılında Jeoloji Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Türkiye’nin birçok bölgesi için hazırlanan maden kaynak ve rezerv raporlarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. Çok sayıda bilimsel yayını ve makaleleri bulunan Cahit DÖNMEZ 2015 yılı Jeoloji Mühendisleri Odası Akademik Bildiri ödülünü kazanmıştır. 2015 yılından itibaren MTA Redaksiyon Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Halen MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Jeoloji Mühendisleri Odası ve Maden Jeologları Derneği üyesidir. DÖNMEZ, İyi derecede İngilizce bilmektedir.