Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Dr. Mesut SOYLU

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Mesut Soylu, aynı bölümde 1994 yılında yüksek lisans ve 1999 yılında doktorasını tamamlamıştır. Dr. Soylu'nun 27 yıllık tecrübesi; Güneydoğu Avrupa, Kafkaslar ve Türkiye'de baz ve kıymetli maden arama çalışmalarını içermektedir. 1990-1996 yılları arasında Rio Tinto için çalışan Soylu başlangıçta Türkiye’de VMS, epitermal ve porfiri yatakların araması ile ilgili olarak daha sonra ise Bulgaristan'da Şirketin Teknik Müdürü olarak çalışmıştır.

1996-2000 yılları arasında, Tetis Metallojenik Kuşağında bulunan porfiri ve epitermal maden yatakları konusunda INCO, Mount Isa Mines ve BHP gibi şirketler için danışman olarak çalıştı. Dr. Soylu, 2000 yılında BHP Billiton'a katıldı ve şirketin Türkiye’de porfiri bakır arama programlarını yönetti. 2003 yılında Eurasian Minerals Inc.’e katıldı ve Türkiye ve çevre ülkelerde baz ve değerli mineral aramaları çalışmalarında bulundu. Bu zaman zarfında, Soylu ve takım arkadaşları Sisorta yüksek sülfit (H/S), Akarca düşük sülfit (S/F) ve birçok H/S, L/S ve porfiri sistemleri keşfetmiştir. Daha sonra 2013 yılında Asia Minor Mining şirketine Arama Genel Müdürü olarak katıldı ve 2014 yılından beri bağımsız QP danışmanı olarak hizmet etmekte olup büyük ve orta ölçekli şirketler ile ortak girişim ve opsiyon anlaşmaları tasarılarında ve müzakerelerinde bulunmuştur.

Ayrıca Mesut SOYLU, NI 43-101 Teknik raporlama, Arama Programı Yönetimi, Arama Değerlendirme ve Hedef Seçimi, Ön-fizibilite çalışmaları, Due Diligence Çalışmaları, QA/QC kalite yönetimi, Opsiyon ve Ortak Girişim Sözleşmeleri, Yüksek sülfitli Au, Düşük Sülfitli Au/Ag, Porfiri Cu/Mo, Cu/Au, Volkanik Masif Sülfit (VMS) Cu/Pb/Zn (Au/Ag) cevherleşmeleri ve Linyit oluşumları konularında uzmanlık sahibidir.

American Institute of Professional Geologists’de (Amerika Profesyonel Jeologları Enstitüsü) CPG olarak, Federation of European Geologists’de (Avrupa Jeologları Federasyonunda) QP olarak, Society of Economic Geologists kıdemli üyesi, The Society of Geology Applied üyesi ve Türkiye Ekonomik Jeologlar Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesidir.