UMREK Yetkin Kişi

3213 Sayılı Maden Kanununun Ek 14 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesi ve UMREK Kodunun 11 inci maddesi uyarınca 23/01/2019 tarihinde yapılan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’ nun 07 No’lu kararı ile UMREK Yetkin Kişi Sertifikası almaya hak kazanan ilk 18 Yetkin Kişi’ye ait bilgiler aşağıdaki linkte verilmektedir.

YERMAM Profesyonel Üyelik alımları ve UMREK Yetkin Kişi başvuruları dinamik bir şekilde devam etmekte olup YERMAM Profesyonel Üyeliği (http://www.yermam.org.tr/Home/Uyelik) ve UMREK Yetkin Kişi Tebliğ’inde yazılan kriterlerin karşılanması koşuluyla yerbilimleri, madencilik ve metalürji alanlarında faaliyet gösteren vasıflı ve deneyimli gerçek profesyonel kişiler UMREK Yetkin Kişi Sertifikası için başvuru yapabilirler.