Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Uğur YAYLAÖNÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümünden 1998 yılında Yüksek Şeref Derecesi mezun olmuştur. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde 1999 yılında Uzman Yardımcısı göreve başlamıştır. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2005 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2014 yılından itibaren Muhasebe Standartları Dairesi’nde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Danışma Konseyi üyesidir. Sermaye piyasalarında değerleme, denetim ve kredi derecelendirme faaliyetleri ile finansal tablolar, raporlar ve prospektüslerin listelenmesinde 18 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. YAYLAÖNÜ, İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.